Služby

Práce zvukaře

Zvukař je důležitou součástí eventu, pokud je potřeba nazvučit kapelu, projekt či mluvené slovo. Pro naplánovanou akci zvukaře rád zajistím, nebo nazvučím osobně.

Produkční činnost

Pokud máte zájem o služby produkce nabízím pomoc při přípravě eventu, komunikaci s kapelami a DJs, sestavování časového harmonogramu, stage managing a další… 

Doprava

Veškeré vybavení rád přivezu na místo eventu a po skončení opět odvezu. Na místo akce zajišťuji dopravu osobním automobilem nebo dodávkou dle místa a rozsahu akce.

Stage hands

Bedňák, nebo také stagehands je pomocník, který pomáhá s težkými břemeny. Dbám na bezpečnost práce. Při vykládkách, nakládkách, instalaci a deinstalaci je bedňák zpravidla třeba.

Instalace a deinstalace

Instalaci a deinstalaci zajišťuje vždy technik, který dále odpovídá za funkčnost během celého eventu. Po skončení zajistí deinstalaci.

Rental

Techniku je možné zapůjčit po dohodě dle platného ceníku Mechy Sound.

Příklady zajištění eventů

Malý event do 50 osob. Pár aktivních reproduktorů s dostatečným výkonem doplněný o aktivní subwoofer zajistí dostačující výkon. DJ má k dispozici odposlech. Samozřejmostí jsou stojany na repro a potřebná kabeláž. Instalaci a deinstalaci zajistí technik. Po domluvě a krátkém školení si může klient zajistit instalaci i deinstalaci svépomocí.

Ozvučení a osvětlení na svatební obřad či svatební oslavu. Při přípravě techniky na obřad kladu důraz na to, aby aparatura nepůsobila rušivým dojmem. Vše pečlivě domluvíme a připravíme.

Menší event v baru nebo klubu s kapacitou do 100 účastníků. Zajistím vhodný zvuk pro ozvučení kapely, v případě potřeby osvětlení. Instalaci aparatury v místě koncertu zajistí technik, který je přítomen po celou dobu konání akce a po skončení zajistí deinstalaci.

Pro střední akci s počtem účastníků nad 100 zajistíme silný zvukový aparát. V případě venkovní akce třeba počítat se zajištění zastřešení stage i pracovního místa zvukaře. Přípravu akce zajistí technik společně s pomocníkem. Přítomnost zvukaře je taktéž nutná.